Kvam IL

Tillitsvalgte

Her kan du lese om de tillitsvalgtes oppgaver:

Styre:

Daglig leder:

 • Daglig leder er administrativt ansvarlig. Daglig leders ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for daglig leder fastsatt av styre i Kvam idrettslag.

Styre

Ola Aspeslåen
Leder
975 36 653
Anette Nyheim Lunde
Nestleder
909 49 647
Jim Wilhelmsen
Styremedlem
905 27 560
Sigrid Slettkoloen Willa
Styremedlem, allidrett
908 43 694
Ingvild Selfors
Styremedlem, håndball
413 38 364
Idar Holten
Styremedlem, fotball
970 80 996
Are Koren Krohg
Styremedlem, ski og sykkel
415 11 112
Jo Røssummoen
Styremedlem, folkehelse
907 41 288

Andre tillitsvalgte:

Furusjøen Rundt AS, stiftet 5. juni 2014 og er heleid av Kvam IL:

 • Ole Kristian Rudland, styreleder
 • Jo Røssummoen, styremedlem
 • Per Henry Vassdokken, styremedlem
 • Ola Aspeslåen, styremedlem. Kvam IL sin styreleder skal delta i styre i Furusjøen Rundt AS.

E-sport:

 • Kommer

Diskgolf:

 • Bjørn Berge
 • Bjørn Einar Sanden

Representanter til årsmøtet i Nord-Fron idrettsråd:

 • Ingvild Selfors
 • Ola Aspeslåen

Representanter til årsmøtet i Kvam bygdahus:

 • Ola Stormorken
 • Rolf Moen
 • Merete Brendstuen

Kontrollutvalg:

 • Guro Selfors Lund
 • Ola Einar Krok
 • Torunn Sigstad (varamedlem)

Representanter til styre i Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag:

 • Ole Kristian Rudland
 • Svein Erik Kamp (varamedlem)

Ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Årsmøtet har gitt styre fullmakt til å utnevne representanter

Valgkomite:

 • Svein Erik Kamp
 • Solveig Slettkoloen-Myren
 • Liv Tone Holen
 • Ragnhild Røssum (varamedlem)

Grupper:

 • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.
 • Gruppene ledes av egne personer.
 • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene.
 • Gruppene har egne utgiftsbudsjett.

Andre komiteer/utvalg:

 • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.

Allidrettsstyret

Sigrid Slettkoloen Willa
Leder
908 43 694
Maria Adelén Stakston Rundtom
Medlem
909 29 169

Håndballstyret

Ingvild Selsfors
Leder
413 38 364
Eun Merete Pedersen Davidhaugen
Medlem
901 93 321
Linda Watterud Aspeslåen
Medlem
900 60 158
Sissel Randen Ulberg
Medlem
988 75 548

Fotballstyret

Idar Holten
Leder
970 80 996
Lisbeth Holten
Yngres
958 48 839
Ole Petter Klevstad
Yngres
909 70 409
Thea Heggerusten Resset
Yngres
975 97 593
Marianne Meldal
Yngres
415 62 701
Vidar André Løland Holen
Senior
911 41 176
Lars Petter Holen
Senior
994 86 888

Ski- og sykkelstyret

Are Krohg
Leder
415 11 112
Stian Wilhelmsen
Medlem
469 39 050
Ragnhild Røssum
Medlem
414 42 888

Folkehelsestyret

Jo Røssummoen
Leder
907 41 288
Gunn Kristin Lien
Medlem
456 06 646
Irene Brendstuen
Medlem
909 75 428
Andrea Røssummoen
Medlem
415 92 229
Synne Randen
Medlem
906 07 350

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram