Kvam IL

Tillitsvalgte

Her kan du lese om de tillitsvalgtes oppgaver:

Styret:

 • Se Lov for Kvam idrettslag.

Daglig leder:

 • Daglig leder er administrativt ansvarlig. Daglig leders ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for daglig leder fastsatt av styret i Kvam idrettslag.

Styret

Ola Aspeslåen
Leder
975 36 653
Anette Nyheim Lunde
Nestleder
909 49 647
Ragnhild Røssum
Styremedlem
414 42 888
Sissel Randen
Styremedlem, allidrett
988 75 548
Ingvild Selfors
Styremedlem, håndball
413 38 364
Idar Holten
Styremedlem, fotball
970 80 996
Jim Wilhelmsen
Styremedlem, ski og sykkel
905 27 560
Heidi Evjenth Holen
Styremedlem, folkehelse
905 57 907

Andre tillitsvalgte:

Furusjøen Rundt AS, stiftet 5. juni 2014 og er heleid av Kvam IL:

 • Ole Kristian Rudland, styreleder
 • Jo Røssummoen, styremedlem
 • Per Henry Vassdokken, styremedlem
 • Ola Aspeslåen, styremedlem. Kvam IL sin styreleder skal delta i styret i Furusjøen Rundt AS.

Representanter til årsmøtet i Nord-Fron idrettsråd:

 • Ingvild Selfors
 • Ola Aspeslåen

Representanter til årsmøtet i Kvam bygdahus:

 • Ola Stormorken
 • Rolf Moen
 • Merete Brendstuen

Kontrollutvalg:

 • Mathias Kjæstad
 • Ola Einar Krok
 • Torunn Sigstad (varamedlem)

Representanter til styret i Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag:

 • Ole Kristian Rudland
 • Svein Erik Kamp (varamedlem)

Ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å utnevne representanter

Valgkomite:

 • Ole Kristian Rudland
 • Svein Erik Kamp
 • Solveig Slettkoloen-Myren
 • Liv Tone Holen (varamedlem)

Grupper:

 • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.
 • Gruppene ledes av egne personer.
 • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene.
 • Gruppene har egne utgiftsbudsjett.

Andre komiteer/utvalg:

 • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.

Allidrettsstyret

Sissel Randen
Leder
988 75 548
Sigrid Slettkoloen Willa
Medlem
908 43 694

Håndballstyret

Ingvild Selsfors
Leder
413 38 364
Eun Merete Pedersen Davidhaugen
Medlem
901 93 321
Linda Watterud Aspeslåen
Medlem
900 60 158

Fotballstyret

Idar Holten
Leder
970 80 996
Lisbeth Holten
Medlem
958 48 839
Lars Mathias Moen
Medlem
900 26 466
Ole Petter Klevstad
Medlem
909 70 409
Thea Heggerusten Resset
Medlem
975 97 593
Øyvind Lien
Sitter ikke i gruppa, kontaktperson senior
992 58 550

Ski- og sykkelstyret

Jim Wilhelmsen
Leder
905 27 560
Are Krohg
Medlem
415 11 112
Stian Wilhelmsen
Medlem
469 39 050
Ragnhild Røssum
Medlem
414 42 888

Folkehelsestyret

Heidi Evjenth Holen
Leder
905 57 907
Rolf Moen
Medlem
911 87 272
Anne Klevstad
Medlem
901 97 305
Jo Røssummoen
Medlem
907 41 288
Gunn Kristin Lien
Medlem
456 06 646

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram