Kvam IL

Tillitsvalgte

Her kan du lese om de tillitsvalgtes oppgaver:

Styre:

Daglig leder:

 • Daglig leder er administrativt ansvarlig. Daglig leders ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for daglig leder fastsatt av styre i Kvam idrettslag.

Styre

Ola Aspeslåen
Leder
975 36 653
Anette Nyheim Lunde
Nestleder
909 49 647
Jim Wilhelmsen
Styremedlem
905 27 560
Maria Adelén Stakston Rundtom
Styremedlem, allidrett
909 29 169
Sissel Randen Ulberg
Styremedlem, håndball
988 75 548
Thomas Iversen
Styremedlem, fotball fra februar 2024
412 37 828
Marie Vaterland Øyen
Styremedlem, ski og sykkel
481 16 932
Jo Røssummoen
Styremedlem, folkehelse
907 41 288

Andre tillitsvalgte:

Furusjøen Rundt AS, stiftet 5. juni 2014 og er heleid av Kvam IL:

 • Ole Kristian Rudland, styreleder
 • Jo Røssummoen, styremedlem
 • Per Henry Vassdokken, styremedlem
 • Ola Aspeslåen, styremedlem. Kvam IL sin styreleder skal delta i styre i Furusjøen Rundt AS.

Representanter til årsmøtet i Nord-Fron idrettsråd:

 • Ingvild Selfors
 • Ola Aspeslåen

Representanter til årsmøtet i Kvam bygdahus:

 • Ola Stormorken
 • Rolf Moen
 • Merete Brendstuen

Kontrollutvalg:

 • Guro Selfors Lund
 • Ola Einar Krok
 • Torunn Sigstad (varamedlem)

Representanter til styre i Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag:

 • Ole Kristian Rudland
 • Svein Erik Kamp (varamedlem)

Ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Årsmøtet har gitt styre fullmakt til å utnevne representanter

Valgkomite:

 • Solveig Slettkoloen-Myren
 • Svein Erik Kamp
 • Liv Tone Holen
 • Ragnhild Røssum (varamedlem)

Grupper:

 • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.
 • Gruppene ledes av egne personer.
 • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene.
 • Gruppene har egne utgiftsbudsjett.

Andre komiteer/utvalg:

 • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.

Allidrettsstyret

Maria Adelén Stakston Rundtom
Leder
909 29 169
Bjørn Ove Kappelslåen
Medlem
951 21 993

Håndballstyret

Sissel Randen Ulberg
Leder
988 75 548
Hedvig Skåravik Bryhn
Medlem
974 66 298
Eun Merete Pedersen Davidhaugen
Medlem
901 93 321
Silje Tho Svastuen
Medlem
405 41 477

Fotballstyret

Thomas Iversen
Leder
412 37 828
Lisbeth Holten
Medlem Yngres
958 48 839
Ole Petter Klevstad
Medlem Yngres
909 70 409
Thea Heggerusten Resset
Medlem Yngres
975 97 593
Marianne Meldal
Medlem Yngres
415 62 701
Vidar André Løland Holen
Medlem Senior
911 41 176
Lars Petter Holen
Medlem Senior
994 86 888

Ski- og sykkelstyret

Marie Vaterland Øyen
Leder
481 16 932
Anna Magny Holten
Medlem
938 70 930
Silje Enger Lillesandbu
Medlem
975 94 532

Folkehelsestyret

Jo Røssummoen
Leder
907 41 288
Ingvild Selfors
Medlem
413 38 364
Irene Brendstuen
Medlem
909 75 428
Andrea Røssummoen
Medlem
415 92 229
Synne Randen
Medlem
906 07 350

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram