Kvam IL

Tillitsvalgte

Her kan du lese om de tillitsvalgtes oppgaver:

Styret:

 • Se Lov for Kvam idrettslag.

Daglig leder:

 • Daglig leder er administrativt ansvarlig. Daglig leders ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for daglig leder fastsatt av styret i Kvam idrettslag.

Styret

Ragnhild Røssum
Leder
414 42 888
Anette Nyheim Lunde
Nestleder
909 49 647
Ola Aspeslåen
Styremedlem
975 36 653
Sissel Randen
Styremedlem, allidrett
988 75 548
Ingvild Selfors
Styremedlem, håndball
413 38 364
Idar Holten
Styremedlem, fotball
970 80 996
Jim Wilhelmsen
Styremedlem, ski og sykkel
905 27 560
Heidi Evjenth Holen
Styremedlem, folkehelse
905 57 907

Andre tillitsvalgte:

Furusjøen Rundt AS, stiftet 5. juni 2014 og er heleid av Kvam IL:

 • Ole Kristian Rudland, styreleder
 • Jo Røssummoen, styremedlem
 • Per Henry Vassdokken, styremedlem
 • Ragnhild Røssum, styremedlem. Kvam IL sin styreleder skal delta i styret i Furusjøen Rundt AS.

Representanter til årsmøtet i Nord-Fron idrettsråd:

 • Ingvild Selfors
 • Ola Aspeslåen

Representanter til årsmøtet i Kvam bygdahus:

 • Ola Stormorken
 • Rolf Moen
 • Merete Brendstuen

Kontrollutvalg:

 • Mathias Kjæstad
 • Ola Einar Krok
 • Torunn Sigstad (varamedlem)

Representanter til styret i Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag:

 • Ole Kristian Rudland
 • Svein Erik Kamp (varamedlem)

Ting og møter i organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:

Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å utnevne representanter

Valgkomite:

 • Venke Sletten
 • Ole Kristian Rudland
 • Svein Erik Kamp
 • Liv Tone Holen (varamedlem)

Grupper:

 • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.
 • Gruppene ledes av egne personer.
 • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene.
 • Gruppene har egne utgiftsbudsjett.

Andre komiteer/utvalg:

 • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.

Allidrettsstyret

Sissel Randen
Leder
988 75 548
Solveig Slettkoloen-Myren
Medlem
959 28 579

Håndballstyret

Ingvild Selsfors
Leder
413 38 364
Hildegunn Bakken
Medlem
951 22 460
Eun Merete Pedersen Davidhaugen
Medlem
901 93 321

Fotballstyret

Idar Holten
Leder
970 80 996
Linda Watterud Aspeslåen
Medlem
900 60 158
Lisbeth Holten
Medlem
958 48 839
Lars Mathias Moen
Medlem
900 26 466

Ski- og sykkelstyret

Jim Wilhelmsen
Leder
905 27 560
Are Krohg
Medlem
415 11 112
Jakob Hanslien
Medlem
928 52 319
Stian Wilhelmsen
Medlem
469 39 050

Folkehelsestyret

Heidi Evjenth Holen
Leder
905 57 907
Rolf Moen
Medlem
911 87 272
Anne Klevstad
Medlem
901 97 305
Else Sætren
Medlem
975 10 647
Cornelia Alhovik
Medlem
412 68 981

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram