Kvam IL

Møter

Styremøter:

 • Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer/varamedlemmer (representant for gruppene) er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 • Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på styremøte må være innmeldt. En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken. Gruppa kan i tillegg be om å få delta ved behandling av saken, eventuelt bli innkalt til styremøtet av leder/daglig leder. Gruppeleder vil få komplett saksliste for styremøtene med frist for å komme med kommentarer. Referat fra styremøtene skal sendes gruppeleder.
 • Såfremt sakslisten gir rom for det, skal en og en gruppe innkalles til styremøte for å informere om arbeidet i gruppa.
 • En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styremøte eller om saken kan vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte.

 

Årsmøter:

I forbindelse med årsmøter er det en del å forholde seg til.

 • Lov for Kvam idrettslag omhandler i sin helhet årsmøte.

Innkalling:

Ordinære årsmøter innkalles med minst en måneds varsel. For ekstraordinære årsmøter er fristen minst 14 dagers varsel. Dette skjer på våre hjemmesider.

Sakspapirer:

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styret bør overfor årsmøte innstille til vedtak på innkomne forslag. Fullstendig saksliste med sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.
Sakspapirene skal inneholde årsmelding, regnskap, budsjett kommende driftsår og eventuelle saker til behandling.

Valgkomiteen:

Man bør i rimelig tid før årsmøtet forhøre seg om at valgkomiteen er i gang med sitt arbeide.

Årsmøte hovedlaget:

Når sakspapirene til årsmøte foreligger, bør gruppelederne vurdere om det skal behandles saker som gruppestyrene bør behandle og ta stilling til.

Årsmøtetidspunkt:

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Gruppene må sende inn sitt budsjettforslag før årsskifte.

Møteleder:

Det er viktig at det i god tid før møtet blir funnet en møteleder, slik at denne kan sette seg inn i sakslisten og sakspapirene.

Etterarbeid:

 • Protokoll må skrives så snart som mulig etter avholdt årsmøte, og legges ut på lagets nettside. Dersom det er foretatt vedtak som berører enkelte grupper/utvalg/andre direkte, må disse tilskrives særskilt med utskrift av referatet.
 • Oversikt over tillitsvalgte i gruppene skal leveres administrasjonen senest 2 uker etter avholdt årsmøte.
 • Administrasjonen må:
  • Bokføre eventuell disponering av overskudd.
  • Sende eventuelle lovendringer til Innlandet Idrettskrets for endelig godkjennelse.
  • Lage nytt organisasjonskart samt ny telefon- og funksjonsliste.

Styremøte referater

Referat styremøte 12.03.2024
Referat styremøte 23.01.2024
Referat styremøte 05.12.2023
Referat styremøte 17.10.2023
Referat styremøte 12.09.2023
Referat styremøte 06.06.2023
Referat styremøte 25.04.2023
Referat styremøte 07.03.2023
Referat styremøte 10.01.2023
Referat styremøte 06.12.2022
Referat styremøte 18.10.2022
Referat styremøte 13.09.2022
Referat styremøte 07.06.2022
Referat styremøte 26.04.2022
Referat styremøte 08.03.2022
Referat styremøte 11.01.2022
Referat styremøte 07.12.2021
Referat styremøte 19.10.2021
Referat styremøte 14.09.2021
Referat styremøte 01.06.2021
Referat styremøte 20.04.2021
Referat styremøte 09.03.2021
Referat styremøte 12.01.2021
Referat styremøte 01.12.2020
Referat styremøte 27.10.2020
Referat styremøte 15.09.2020
Referat styremøte 02.06.2020
Referat styremøte 21.04.2020
Referat informasjon til styret 26.03.2020
Referat styremøte 10. og 12.03.2020
Referat styremøte 15.01.2020
Referat styremøte 07.01.2020
Referat styremøte 03.12.2019
Referat styremøte 29.10.2019
Referat styremøte 17.09.2019
Referat styremøte 04.06.2019
Referat styremøte 08.05.2019
Referat styremøte 23.04.2019
Referat styremøte 12.03.2019
Referat styremøte 05.02.2019
Referat styremøte 22.01.2019
Referat styremøte 04.12.2018
Referat styremøte 30.10.2018
Referat styremøte 11.09.2018
Referat styremøte 05.06.2018
Referat styremøte 17.04.2018
Referat styremøte 06.03.2018
Referat styremøte 09.01.2018
Referat styremøte 05.12.2017
Referat styremøte 07.11.2017
Referat styremøte 12.09.2017
Referat styremøte 06.06.2017
Referat styremøte 18.04.2017
Referat styremøte 07.03.2017
Referat styremøte 10.01.2017
Referat styremøte 06.12.2016
Referat styremøte 13.09.2016
Referat styremøte 07.06.2016
Referat styremøte 28.04.2016
Referat styremøte 09.03.2016
Referat styremøte 12.01.2016
Referat styremøte 01.12.2015
Referat styremøte 15.09.2015
Referat styremøte 09.06.2015
Referat styremøte 28.04.2015
Referat styremøte 10.03.2015
Referat styremøte 13.01.2015
Referat styremøte 02.12.2014
Referat styremøte 21.10.2014
Referat styremøte 16.09.2014
Referat styremøte 10.06.2014
Referat styremøte 29.04.2014
Referat styremøte 11.03.2014
Referat styremøte 14.01.2014
Referat styremøte 03.12.2013
Referat styremøte 22.10.2013
Referat styremøte 04.06.2013
Referat styremøte 09.04.2013
Referat styremøte 04.03.2013
Referat styremøte 15.01.2013
Referat styremøte 04.12.2012
Referat styremøte 23.10.2012
Referat styremøte 11.09.2012
Referat styremøte 05.06.2012
Referat styremøte 10.04.2012
Referat styremøte 13.03.2012
Referat styremøte 09.02.2012
Referat styremøte 05.01.2012
Referat styremøte 29.11.2011
Referat styremøte 27.09.2011
Referat styremøte 07.06.2011
Referat styremøte 03.05.2011
Referat styremøte 08.03.2011
Referat styremøte 08.02.2011
Referat styremøte 18.01.2011
Referat styremøte 07.12.2010
Referat styremøte 02.11.2010
Referat styremøte 21.09.2010
Referat styremøte 11.08.2010
Referat styremøte 03.06.2010
Referat styremøte 09.05.2010
Referat styremøte 21.04.2010
Referat styremøte 09.02.2010
Referat styremøte 19.01.2010
Referat styremøte 08.12.2009
Referat styremøte 20.10.2009
Referat styremøte 08.09.2009
Referat styremøte 16.06.2009
Referat styremøte 24.04.2009
Referat styremøte 24.03.2009
Referat styremøte 10.02.2009
Referat styremøte 13.01.2009
Referat styremøte 09.12.2008
Referat styremøte 04.11.2008
Referat styremøte 25.09.2008
Referat styremøte 24.06.2008
Referat styremøte 27.05.2008
Referat styremøte 30.04.2008
Referat styremøte 10.04.2008
Referat styremøte 25.03.2008
Referat styremøte 21.02.2008
Referat styremøte 29.01.2008
Referat styremøte 11.12.2007
Referat styremøte 03.10.2007
Referat styremøte 12.06.2007
Referat styremøte 29.05.2007
Referat styremøte 30.01.2007
Referat styremøte 05.12.2006
Referat styremøte 29.09.2006
Referat styremøte 24.05.2006
Referat styremøte 03.05.2006
Referat styremøte 20.02.2006
Referat styremøte 14.02.2006
Referat styremøte 02.02.2006
Referat styremøte 05.12.2005
Referat styremøte 31.10.2005
Referat styremøte 25.01.2005
Referat styremøte 19.10.2004
Referat styremøte 03.06.2004
Innkalling styremøte 15.03.2004
Referat styremøte 15.01.2004
Referat styremøte 08.12.2003
Referat styremøte 23.11.2003
Referat styremøte 17.11.2003
Referat styremøte 14.10.2003

Årsmøter protokoller

Protokoll 2023
Protokoll 2022
Protokoll 2021
Protokoll 2020
Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013
Protokoll 2012
Protokoll 2011
Protokoll 2010
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2010
Protokoll 2009
Protokoll 2008
Protokoll 2007
Protokoll 2006
Protokoll 2005
Protokoll 2004
Protokoll 2003
Protokoll 2002
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2002
Protokoll 2001
Protokoll 2000
Protokoll ekstraordinært årsmøte 1999
Protokoll 1999
Protokoll ekstraordinært årsmøte 1998
Protokoll 1998
Protokoll 1997
Protokoll 1996
Protokoll 1995
Protokoll 1994
Protokoll 1993
Protokoll 1992
Protokoll ekstraordinært årsmøte 1992
Protokoll 1991
Protokoll 1990
Protokoll 1989
Protokoll 1988
Protokoll ekstraordinært årsmøte 1988
Protokoll halvårsmøte 1988
Protokoll 1987
Protokoll halvårsmøte 1987
Protokoll ekstraordinært årsmøte 1986
Protokoll 1985
Protokoll 1984
Protokoll 1983
Protokoll 1982
Protokoll 1981
Protokoll 1980
Protokoll 1979
Protokoll 1978
Protokoll 1977
Protokoll 1976
Protokoll 1975
Protokoll 1974
Protokoll 1973
Protokoll 1972
Protokoll 1971
Protokoll 1970
Protokoll 1969
Protokoll 1968
Protokoll 1967
Protokoll 1966
Protokoll 1965
Protokoll 1964
Protokoll 1963
Protokoll 1962
Protokoll 1961
Protokoll 1960
Årsmøte 1959
Årsmøte 1958
Årsmøte 1957
Årsmøte 1956
Årsmøte 1955
Årsmøte 1954
Årsmøte 1953
Årsmøte 1952
Årsmøte 1951
Årsmøte 1948
Årsmøte 1935
Årsmøte 1934

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram