Publisert den 21. november 2022.

Hopprenn også i 1908

Publisert den 21. november 2022.

Tidligere la vi ut en sak fra hopprenn i 1915.
Nå har Per Fredriksen funnet et avisreferat av hopprenn i Kvam fra 1908!

Bildet i saken er fra 1927.

Per har også funnet ut mye om hver enkelt som deltok under rennet.

Utfyllende kommentarer fra Per Fredriksen;

Hoprend avholdtes i Kvam

Hvem var disse unge guttene som deltok i hopprennet i Kvam søndag 15. mars 1908? Hvor lå hoppbakken? Var det Røssumrøysa, eller var det Klomstad-røysa? Og hvem var Oluf Olsen, han som ga en spesiell premie i klassen 12-16 år? Jeg finner ikke svarene på alt. Men én ting er helt sikkert; premieutdelingen foregikk på Slettens Kafé.

Martin L. Kamp (1889-1937) . Allerede som 11-åring var han budeiegutt i Leine øvre. Ti år senere var han på tømmerhogst, og losjerte i Nøpløkken sammen med ni andre arbeidskarer. Martin var en av de som stiftet Kvam Arbeiderlag, der han også var formann noen år. Bestefaren til Helge Kamp.

Ola P. Nymoen (1890-1975) var også en av de som startet Kvam Arbeiderlag, der han også var den første formannen. Også Ola drev på tømmerhogst i yngre år, før han begynte med snekring og lafting av hus og hytter. Bestefaren til Morten Tangen.

Olaf Engum (1893-1966) er høyst sannsynlig sønnen til Marit P. Engum (1871-1911).  Hun ble i 1900 gift med Petter O. Odden, besteforeldre til bl.a. Pål Wahlquist. Olaf arbeidet som stasjonsbetjent ved NSB. I 1929 vant han hopprennet i kl. 3 i Heimdalbakken, da Hamar stasjonspersonale arrangerte sitt årlige skirenn.

Simen N. Røssummoen født 11. 01.1893. Han utvandret til Amerika. Ved FT 1910 var han gardsarbeider på farmen til Østen Fredriksen i Nord-Dakota. Simen var broren til Emil «Uti».

Torvald O. Moen (1894-1991) begynte tidlig på anlegg, og var med på jernbanen mellom Otta og Dombås. I Drivdalen var han også med. Startet i Veivesenet i 1919. Fra 1929 til han gikk av med pensjon var han veioppsynsmann i Ringebu og begge Fronskommunene. Han er bestefaren til Alice Tungen.

Anton O. Sveen (1895-1959) var tømrer av yrke. Kona Anne drev kafé hjemme hos dem i mange år. Anton var en av de 12 som var med på stiftelsesmøtet til Kvam idrettslag i 1919. Knut og Håkon Sveen er barnebarna deres.

Anton P. Brendstuen (1895-1968) arbeidet i skogen, i anleggsvirksomhet og som veivokter. Vidar «Stompen» Brendstuen er f.eks et oldebarn av Anton.

Iver O. Veikleenget født 13.02.1894. Han utvandret til Amerika. Søstera Kari (1877-1973) tok over Veikleenget etter foreldrene. Hun er bestemoren til Gunnar Helge Veikleenget.

Johan Halvorsen (1894-1933). Anleggsarbeider. Stusset en stund over hvem dette kunne være. Johan H. Brendemoen endte det med. Han ble far til en datter i 1914. Det var Signe, mor til Kåre og Svein Lauritsen i Lillehammer. Johan giftet seg med Margit M. Brendeløkken og barna deres bruker Brendemo som etternavn.

Johan Volden (1893-1923). Johan Fredrik Volden var ugift samvirkelagsbestyrer. Det var på Klevstadvolden, der Kiwi Rudland er i dag. Hans far var fra Sigstadvolden.

Paul Dahl (1895-1987). Paul Anton Dahl Klomstad var gardbruker på Klomstad søre fra 1925 til 1961. Han var med på oppstarten av Kvam idrettslag i 1919, og likeledes med Kvam Musikkforening i 1925.

Iver N. Røssummoen født 21. juni 1895. Han utvandret til Amerika. Iver var broren til Emil «Uti». Jeg har ennå ikke funnet han og broren Simen i Amerika.

Sigurd Haugen kan ikke jeg plassere noen steder. Jeg har registrert en «Sigurd J. Haugen» født 13. mars 1894. Han var fra Lillehaugen under Breden. Den «Sigurd’en» giftet seg med Klara P. Gravåmellom, og de fikk sju barn. Her må vi ha hjelp fra leserne.
Andre Sigurd’er i riktig aldersgruppe: Sigurd A. Tangen (1894-1918), Sigurd G. Brendemoen (1896-1977i Watson, Minnesota), Sigurd J. Bosaaen (1894-1979) og Sigurd S. Wahlquist (1894-1975).

Olaf Klomstad finnes det to av i den aktuelle årsklassen 12-16 år i 1908. Olaf T. Klomstad (1893-1914) utvandret til Amerika i 1911. Olaf druknet under bading, står det i avisa «Skandinaven», 21. august 1914. Han er gravlagt på Dawson County Cemetery i Montana. Olaf O. Klomstad (1892-1975) var gardbruker på Røssum Systugun, og far til stortingsmann Ola O. Røssum. Jeg vet ikke hvem av de to Olaf’ene som var med i hopprennet.

Johan Stormorken (1893-1983) forandret etternavnet til Stormarken. Dro til bror Anton i Canada i 1911. Etter det var han sjømann. Han mønstret av i 1920, giftet seg, drev landhandel på Nes, Vardal og i Asker, før familien slo seg ned på Vallset. (Løken landhandleri på Vallset)

Johan Kamp finnes det to av i den aktuelle årsklassen 12-16 år i 1908. Johan H. Kamp født 4. oktober 1895 vet jeg ikke så mye om. Det har blitt fortalt meg at han var ungkar og sjømann, og døde i Bergen. Far hans var gift tre ganger, og far til tretten. Martha Nyheim er en niese av Johan. Johan A. Kamp (1894-1986) var anleggsarbeider ved jernbanen. Han fulgte banen nordover, og familien ble til slutt bosatt i Brekkvasselv i Namskogan. Bror Anton A. Kamp er bestefaren til Kjell Brustuen. Jeg vet ikke hvem av de to Johan’ene som var med i hopprennet.

Ole Stormyren ble en lei nøtt. Jeg hadde to «Ole Stormyren» i min base, men ingen av dem passet med alderen. Men det var en kvinne fra Stormyren som ble gift med Peder (Per) O. Dahl. Det var Rønnaug J. Stormyren. De fikk tre sønner; Ole, Johan Ragnvald og Alf Sverre. Deres far døde tidlig, og ved folketellingen 1910 var Rønnaug og guttene bosatt i Stormyren, sammen med hennes foreldre, og en bror med familie. Ole P. Dahl (1897-1968) er helt sikkert den «Ole Stormyren» som vant yngste klasse i hopprennet i Kvam.
Ole arbeidet flere plasser, men hadde flest år bak seg som stasjonsformann på Lillehammer jernbanestasjon. Sønnen Finn Dahl var mye brukt som speaker under skøyteløp, slik som under NM på Lillehammer i 1977. I et avisintervju foran mesterskapet kunne han fortelle at han kom foran Knut «Kupper’n» Johannesen i juniormesterskapet på skøyter i 1951. Det ble for øvrig vunnet av ikke ukjente Knut Bjørnsen.

Petter Moen (1897-1984) var broren til Torvald, som hoppet i klassen over ham. Petter ble gift på Sør-Fron. De kjøpte plassen Moen 81/47 fra Isum. Ved siden av jordbruket var han veiarbeider.

Adolf Dahl (1897-1981) var broren til Paul, som hoppet i klassen over ham. Begge to ble født i Kvikne, men kom til Kvam på tidlig 1900-tall, da faren først kjøpte Klomstad øvre, og senere Klomstad søre. Han var forpakter i Leine nedre til 1936, da han kjøpte Greften gard i Vang i Hedmark. Jeg kan nevne at barnebarnet Ole Petter Skonnord spilte for en rekke fotballklubber. Det var Ham Kam, Elverum, Kjelsås og Skeid. Han var også på et kort utlån fra Skeid til skotske Dundee FC.

Premiegiver Oluf Olsen har jeg ingenting om.

Kvam, 20.11.2022
Per Fredriksen

Del denne saken:

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram