Samarbeidsavtaler

← Tilbake

Daglig leder er koordinator og ansvarlig for alle samarbeidsavtalene i laget. En gruppe kan selv ta kontakt med mulige samarbeidspartnere, men dette må alltid avtales med daglig leder på forhånd. Dette for å unngå at en og samme bedrift mottar flere henvendelser fra idrettslaget på samme tid, samt for å sikre at sponsorer som har gitt signaler om at de kun ønsker å støtte enkelte grupper ikke blir kontaktet av andre. Gruppene i laget må unngå å bli konkurrenter.

Likeledes må daglig leder varsles om en gruppe er inne i periode hvor de går rundt til bedriftene i Kvam og ber om gavepremier og/eller selger annonser til program og lignende.

Den enkelte gruppe har ansvar og skal ha kjennskap til innholdet i samtlige avtaler som berører deres gruppe. I tillegg har gruppene ansvar for at alle ledere og utøvere blir gjort kjent med hvilke forpliktelser de har.

Alle må notere seg hvem de øvrige gruppene i idrettslaget har avtaler med.

Vi skal være bevisst i forhold til våre sponsorer og være flinke til å «ta vare» på dem.

  • Er vi flinke nok til å følge opp våre forpliktelser i avtalene?
  • Kan vi bli flinkere til å fremheve våre sponsorer i flere sammenhenger?
  • Bør noen ha en blomst eller gave i en spesiell anledning?
  • Har du tid til å stikke innom for å si hei?
  • Hvor kan vi gi det lille ekstra som gjør at avtalebeløpet blir større til neste år?
  • Vi må tenke nytt – overraske sponsorene.
  • Kan vi krysskoble våre sponsorer?

Vi må huske at arbeidet først begynner når samarbeidsavtalen er undertegnet, etterarbeidet legger grunnlaget for nye muligheter.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram