Praktiske opplysninger

← Tilbake

På disse sidene er det samlet diverse praktisk informasjon som ikke naturlig hører hjemme andre steder. Se over sidene og gjør deg kjent med innholdet.

Oppslag – egne plakater:

Alle oppslag som settes opp i idrettslagets regi skal settes opp med lagets logo.

Nøkler Idrettsparken, Bygdahuset og Vinstrahallen:
Nøkler til kjøkken, garderobe og kontorlokaler i Kvam Idrettspark finnes i nøkkelbokser med kode.

Møterom:
I møterommet i klubbhuset finnes det lerret. Videokanon på forespørsel.

Reservering av møterom/kjøkken:
På nettsiden ligger det en kalender med oversikt over bruk av møte-/trimrom. De som har satt seg opp på lista har førsterett ved møtekollisjon. Dere kan ringe administrasjonen å be dem føre dere opp på kalenderen.

Kaffetrakter:
Inne i klubbhuset står det en kaffetrakter. Administrasjonen passer på at det alltid er kaffe, te, sukkerbiter og kopper tilgjengelig (men dersom dere savner noe er det greit med et lite hint!).

Medlemskort:
Kontingentinnsamling foregår via elektroniske løsninger. Etter en bestemt frist sendes faktura til de som ikke har betalt sitt medlemskap.

Møteinnkallinger/referat fra møter i gruppene:
Møteinnkallinger og referat fra møter i gruppene skal sendes daglig leder.

Sponsoravtaler:
Daglig leder har fullmakt for innhenting av sponsoravtaler.

Trenerkontrakter:
Trenerkontrakter skal godkjennes av styret i hovedlaget/daglig leder/gruppeleder før de underskrives.

Møtedatoer styret Kvam idrettslag:

Møtene bør være avsluttet senest klokken 21.30.
Det tas forbehold om at møtedatoer blir endret eller at det blir flere møter enn oppsatt.

Møter 2022 Beskrivelse
11. januar Styremøte
8. mars Styremøte
17. mars Årsmøte
19. april Styremøte
7. juni Styremøte
13. september Styremøte
18. oktober Styremøte
6. desember Styremøte

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram