Oppgjørsskjema

← Tilbake

Du kan åpne skjemaet som pdf-fil her.

Har du ikke Acrobat Reader kan du laste ned programmet gratis her.

OPPGJØRSSKJEMA FOR KONTANTER – KVAM IDRETTSLAG

Skjema og oppgjør leveres forretningsfører/bank senest 5 dager etter avsluttet arrangement.

Arrangement: ___________________________________________________
Dato: ___________________________________________________
Gruppe/utvalg:         ___________________________________________________
Inntekter:
Billetter: _______________________________
Kaffe/kiosksalg: _______________________________
Program: _______________________________
Parkering: _______________________________
Annet _______________________________
(spesifiser) _______________________________
_______________________________
_______________________________
Sum inntekter: ________

 

Utgifter. Det skal vedheftets originale underbilag for alle utbetalinger og den som har mottatt beløpet skal ha kvittert for mottak:

Utgifter _______________________________
(spesifiser)      _______________________________
_______________________________
_______________________________
- Sum utgifter: _______________________
= Overskudd _______________________
+ mottatt veksel: _______________________
Sum: _______________________
er innsatt på Kvam idrettslags
bankkonto 2095.19.83404.

 

Vi bekrefter at beløpene er riktig opptelt og at oppsettet stemmer med innkomne penger:

 

_________________________                                       _________________________

 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram