Økonomiske retningslinjer for utøvere

← Tilbake

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR UTØVERE I KVAM IDRETTSLAG

Fra og med oktober 2010, revidert i desember 2015, mars 2016 og oktober 2019.

Generelt:

Kvam IL dekker påmelding for deltaking på klubb-/krets-/landsnivå.

 • Unntak:
  • turrenn/turritt etc.
  • turneringer for old boys/old girls
  • deltakelse på trimarrangement for voksne.

Kjøring i samband med konkurranse/trening/samlinger:

 • Utøverne dekker kostnad for buss til turneringer/samlinger dersom det er flere utøvere enn privatbiler kan dekke opp.
 • Kjøring skal som hovedregel fordeles på foreldre til de aktive, eventuelt de aktive selv.
 • Samarbeidslag kan ha egne ordninger som er regulert gjennom samarbeidsavtaler/eget budsjett, men Kvam sine utøvere dekker klubbens utgifter til transport.

Laget dekker utgifter ved krets- og landslagssamlinger for utøvere som er relatert og godkjent av trener/lagleder.

 • Unntak: Utøvere i team utenfor Kvam IL.

Laget betaler dokumenterte utgifter til nødvendig leder/trener i samband med samlinger/konkurranser med overnatting.

 • Trenere/ledere skal være klart definert før sesongen starter.
 • Inntil 1 leder pr 6 utøvere (pr lag/gruppe) kan få utgiftene dekket.
 • For langrennsløpere kan det i tillegg defineres 1 smører pr 5 løpere som deltar.
 • Gjelder følgende arrangementer:
  • Deltaking i NM senior/junior – alle idretter
  • Hovedlandsrenn – langrenn
  • Ungdommens Holmenkollrenn – langrenn
  • UngdomsBirken – langrenn
  • KM – alle idretter
  • Talentsamlinger hvor våre utøvere er spesielt plukket ut av krets- eller landslag – alle idretter
  • Turneringer, maks 1 pr lag pr år – alle idretter

Utøvere dekker selv kostnader med overnatting og mat i forbindelse med samlinger/turneringer.

 • Unntak:
  • Deltakelse på krets- og landslag.

Utøvere får dekket inntil 50 % (maks kr 350,- pr døgn) av sine kostnader til overnatting ved følgende arrangement:

 • Deltaking i NM senior/junior – alle idretter
 • Hovedlandsrenn - langrenn

Lisens:

 • Utøvere dekker egen forsikringslisens der dette er påkrevd.

Utstyr/bekledning:

 • Utøvere har rabatter på utstyr/bekledning i forbindelse med klubben sin avtale med leverandør av slikt utstyr. Disse leverandørene bør/skal brukes av både utøvere og trenere/ledere.
 • Kvam IL skal ikke subsidiere innkjøp av utstyr utenom de rabatter som oppnås.
 • Videresalg av utstyr/bekledning/produkter kan være en inntektskilde for Kvam IL.

Trenere/ledere:

 • Trenere og ledere blir invitert til gratis treff 1 gang pr år. Treffet inkluderer faglig oppdatering og lunsj/middag. Ledsagere inviteres til middag.
 • Trenere og ledere i alle grupper får en klubbgenser fra 2020. Genseren er beregnet holdbar i tre år, nye trenere/ledere får klubbgenser når de begynner. Gruppeleder sender inn oversikt til daglig leder om hvem som skal ha klubbgenser i sin gruppe.

Individuelle ordninger:

 • Det åpnes for personlige sponsorer for utøvere over 14 år med følgende restriksjoner:
  • Alle avtaler skal på forhånd godkjennes av Kvam IL.
  • Det kan ikke inngås avtaler med konkurrerende samarbeidspartnere av Kvam IL.
  • Reklameregelverket innenfor den enkelte idrett må overholdes.

Dommere:

 • Kvam IL inngår skriftlig avtale med de som ønsker å bli rekruttdommere.
 • Disse dommerne får utdelt følgende utstyr:
  • Dommerdrakt
  • Stoppeklokke
  • Fløyte
  • Kort
  • Egnede sko
  • Dommerbag
 • Godtgjørelse etter kretsen sine retningslinjer.
 • Avtalen sier at dommerne forplikter seg til å dømme krets- og klubbkamper en sesong. Utstyret beholdes dersom dommeren forplikter seg til nok en sesong. Dersom avtalen brytes innen den tid leveres utstyret tilbake, eventuelt at beløpet tilbakebetales i en prosentvis størrelse etter gjennomført oppdrag.

Dugnader/sponsormidler:

 • Alle inntekter fra lagets dugnader går som hovedregel inn til hovedlaget. Disse midlene går inn i lagets samlede inntekter og blir fordelt til gruppene ut ifra årlige oppsatte budsjett.
 • Grupper og lag har mulighet til å ta på seg inntektsbringende aktivitet (dugnad) som skal benyttes til å redusere egenbetaling til turneringer/samlinger ol.
  • Dersom ingen andre dugnadsforespørsler finnes, kan det åpnes for oppsøkende salg for inntekt til lagets forhåndsdefinerte turneringer. Formålet må være klart definert, og dugnadene må godkjennes av daglig leder i forkant. I tillegg skal aktuelle samarbeidspartnere med produkter innen samme varesortiment forespørres i forkant. Dugnadsarbeidet skal være frivillig og ikke noe som Kvam IL vil pålegge sine medlemmer å delta på.
 • Alle inntekter skal gå til de gruppene som gjennomfører dugnaden.
 • Det inntektsbringende arbeidet skal koordineres og utføres av gruppene som tar på seg slikt arbeid.
 • Slike dugnader fritar ikke medlemmer for å delta på lagets faste dugnader.
 • Alle dugnadsforespørsler skal kanaliseres gjennom og godkjennes av daglig leder.
 • Sponsorer som ytrer ønske om at sponsormidler skal gå til spesielle prosjekter/grupper/formål får innvilget dette. Sponsorinntektene kan føres på gjeldene avdeling i regnskapet for å vise et mer riktig totalbilde.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram