Instruks for trenere og ledere

← Tilbake
  • Påmelding til serie/renn skjer i fellesskap i gruppene.
  • Påmelding til cuper og turneringer lagene vil delta i skjer til lederen av fotball/håndball, og er det enkeltes lag eget ansvar.
  • Alle innkjøp skal attesteres av lederen i gruppa.
  • Alle lag må føre statistikk over treningsframmøte og kamper/renn. Dette tas vare på og blir levert daglig leder etter sesong for arkivering.
  • Årsrapport overbringes leder i gruppa som igjen sørger for sammenfatning og bringer den videre til leder/sekretær i idrettslaget minimum 1 måned før årsmøte. Denne skal inneholde en kortfattet oppsummering av årets sesong, samt at den skal gi tilbakemelding på hva som er gjort bra og hva som kan gjøres bedre av tilrettelegging.
  • Individuell oppfølging, hvordan utvikle den enkelte: Med flere trenere til stede har vi gode muligheter for individuell trening. Forslag: I løpet av hver trening følges 3 utøvere spesielt opp. En av trenerne tar for seg sterke sider, og sider som kan utvikles mer.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram