Regler ved bruk av gymsal i Kvam bygdahus/Trivselsbad og Vinstrahallen

← Tilbake
 1. Ansvarlig leder/trener skal møte i god tid før treningen starter, og har ansvar for at bruk av garderober, svømmehall og sal foregår i riktige former.
 2. Nøkkel til bygdahuset/Vinstrahallen kvitteres ut med vaktmester gjeldende sted. Det er viktig at nøklene etter at treningene er avsluttet for sesongen, leveres tilbake til vaktmester så snart som mulig for å bli kvittert inn igjen og ikke blir overlevert direkte til den som overtar vervet ditt. Du står som ansvarlig for nøkkelen inntil den er kvittert inn igjen. Administrasjonen avgjør hvem som har rett til nøkler.
 3. Fotballsko skal tas av ute. Utesko er kun tillatt i gang. Barfotgang, gymsal og svømmehall er kun for tørre og rene gymsko med lyse såler eller såler spesielt for innebruk.
 4. Alt opphold bak sceneteppe under trening er ikke tillatt, unntatt øvelse under ledelse.
 5. Alt utyr som brukes skal ryddes ordentlig på plass.
 6. Ved oppstart av innesesongen om høsten melder gruppene inn ønske om treningstider til gjeldende sted.
 7. Alle treningstider skal overholdes. Ved misligholdelse vil nøkler bli inndratt.
 8. All endring/bytting av treningstider skal avtales med vaktmesteren på bygdahuset/Vinstrahallen.
 9. Alt opphør av trening må varsles vaktmesteren på bygdahuset/Vinstrahallen og administrasjonen i idrettslaget. Idrettslaget belastes for bruk inntil det blir gitt beskjed om at treningen er opphørt.
 10. Ødeleggelser skal straks varsles vaktmesteren på bygdahuset/Vinstrahallen. Ved hærverk vil idrettslaget bli belastet for arbeidstid og materialer ved eventuelle reparasjoner.
 11. Siste gruppe hver kveld skal slå av alle lys i storsal og garderober og påse at ikke dusjene står og renner.
 12. Ansvarlig leder/trener er ansvarlig for at gjeldende regler overholdes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram