Instruks ved arrangement og aktivitet

← Tilbake

Det forventes at alle tar ansvar dersom uhellet skulle være ute. Denne instruksen avklarer kun ansvaret i forbindelse med tilgjengeligheten til telefon, båre og annet førstehjelpsutstyr.

Ansvarlig person:

  • Treninger: Trener
  • Kamper: Lagleder
  • Karusellrenn ski: Ansvarlige for det enkelte renn iht. oppsett
  • Andre arrangement: Rennleder/ansvarlig

Telefon:

  • Ansvarlig person skal sørge for at telefon er tilgjengelig ved enhver aktivitet i idrettslagets regi. Bruk av mobiltelefon er blitt så utstrakt at vi anser det som forsvarlig at mobiltelefon benyttes.
  • Ved alle arrangementer/treninger i Kvam Idrettspark er båre og hjertestarter plassert i gangen til garderobene.
  • Mangler/feil ved utstyret rapporteres til administrasjonen i idrettslaget snarest mulig.

Annet førstehjelpsutstyr:

Ansvarlig er pliktig til å påse at annet antatt nødvendig førstehjelpsutstyr er tilgjengelig ved all aktivitet i idrettslagets regi.

Medisinsk nødtelefon: 113


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram