Idrettslagets eiendeler

← Tilbake
LAGETS EIENDELER
Beskrivelse Anskaffelsesår/ sist Anskaffelsesverdi/
rehabilitert antatt verdi
Klubbhus og garderobeanlegg 1985/1998
Kvamshallen 2010/2011 Kr 6.800.000,-
Pumptrackbane 2018 Kr 310.000,-
Verktøy 2004-2017 Gave
Speakerbu 1988/2004 Gave
Redskapsbu 2004 Gave
3`er baner 2018 Kr 110.000,-
Grasbane I 1986
Grasbane II 1995
Høyttaleranlegg 2010 Kr 35.000,-/gave
Laglederbenker 1986
Gressklipper I Husquarna 2003
Gressklipper II John Deere 2007 Kr 92.000,-
Kantklipper 2015 Kr 4.000,-
Vatningsvogn/slanger/pumpe 2007 Kr 60.000,-
Toalettvogn 2013 Kr 310.000,-
Tidtakerbrakke 2012 Kr 25.000,-
Kioskvogn 2012 Gave fra Weikle
Sperregjerder 200 lm 2012/2015 Kr 80.000,-
ATV 2014 Kr 145.000,-
Sum Kvam Idrettspark
Skianlegg, Lysløype 1967/2004/2007/2018
Skianlegg, Lysløype fjellet 2016 Kr 2.900.000,-
Jaca spor- og sloddutstyr 2008 Kr 56.700,-
EMIT Tidtakerutstyr 2007/2008 Kr 9.000,-/kr 61.600,-
Sum skianlegg
Kvamhytta 1971/2005/2009 Verditakst 2008, kr 750.000,-

 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram