Turmål

Kvam og Kvamsfjellet har gjennom generasjoner vært kjent for sin natur og sine friluftsmuligheter. Gjennom årenes løp har naturlige råk og stier blitt mer og mer borte. Stier som før ble holdt ved like av et intensivt beitebruk, gror nå igjen i takt med endringene i landbruket.

I 2009 ble det etter initiativ fra Kvamsfjellets Vel og Kvam Idrettslag startet et stort arbeid. Gamle råk skulle åpnes, turstier og infrastruktur skulle lages slik at vi kunne legge til rette for gode naturopplevelser, i trygge og naturskjønne omgivelser for alle brukergrupper.

Etter fem års arbeid ble dette arbeidet en ubetinget suksess. Det er etablert titalls kilometer med løyper som mange steder kombinerer sommer og vinteraktivitet.
Sti- og løypesystemet binder sammen Kvam og Kvamsfjellet, de binder sammen naboregioner, og de er etablert for å sikre en trygg fremkommelighet.
Løypene skal kunne brukes av alle, og regnes som et lavterskeltilbud. Nye brukergrupper som sykling er også implementert.

Med utgangspunkt i sti- og løypesystemet har vi som ambisjon å skilte løypene.
Det overordnede målet er å inspirere til økt interesse og opplevelse i naturen gjennom trygge turmuligheter i bygda og på fjellet.

Mål:

  • Sørge for god informasjon om ”nærturer” og ”langturer” i Kvam og på fjellet.
  • Sørge for en forståelig, helhetlig og informativ skilting av beskrevne turmål.
  • Ta i bruk ny teknologi for å motivere ny grupper til aktivt å oppsøke naturen.

QR-koder på skilttavler

Flere av stedskiltene er utstyrt med QR-koder. Dette er koder som kan leses av mobiltelefoner/smarttelefoner.
QR-kodene åpner hjemmesiden til Kvam IL og tar deg rett inn til en beskrivelse av det stedet du er.

Disse stedene er skiltes med tavler i A3 størrelse og inneholder QR-koder:

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram