Dugnader

Furusjøen Rundt-løpet 2024

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets tredje store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Utstyr som frivilligvest, radioer m.m. leveres ut på stadion løpsdagen. For de som er på matstasjoner, så sendes utstyret med ut.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Vaktliste - frivillige Furusjøen Rundt-løpet 2024 (pdf) oppdatert 03.07.2024

Reserveliste - frivillige Furusjøen Rundt-løpet 2024 (pdf) oppdatert 03.07.2024
Obs! reservelisten er ment som hjelp til å spørre noen om ikke oppsatte vakt passer.
Eventuell erstatter må spørres!

Endringer må påregnes.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får rabattkort på Gammelbua

Furusjøen Rundt-rittet 2024

Frivillige FR-rittet 2024 oppdatert 180624 (pdf)

Endringer kan/vil skje!

Reserveliste 2024(pdf)
Obs! reservelisten er ment som hjelp til å spørre noen om ikke oppsatte vakt passer.
Eventuell erstatter må spørres!

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets andre store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes i klubbhuset jfr. vaktoppsettet.
Frivillige på matstasjoner/teknisk/sekretariat får sitt utstyr på post.
Innlevering av utstyr gjøres uka etter rittet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Furusjøen Rundt-rennet 2024

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets første store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Furusjøen Rundt-rennet 17.02.2024.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes fra mandag 12. februar til fredag 16. februar i klubbhuset i Idrettsparken.
Utstyret sendes med ut til matstasjoner, sekretariat og servering, så de trengs ikke å hentes ut i forkant.
Innlevering av utstyr gjøres uka etter rennet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista;

Frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2024 (pdf).

Reserveliste frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2024 (pdf)

Sist endret 16.02.2024
Flere endringer må påregnes
.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Lue fra Sport 1, buff fra FR, rabattkort på Gammelbua og tåvarmere.

Kiosk- og kampvert 2024

Se oversikt: Kiosk og kampvert høstsesongen 2024 (pdf) - endringer i terminlisten kan komme

På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene.
Møt opp i god tid. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.
Endringer i oppsettet kan skje med kort frist.

Se også: Kampvertens rolle
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Kiosk- og kampvert 2023

Se oversikt: Kiosk og kampvert høstsesongen 2023 (pdf) - endringer i terminlisten kan komme

På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene.
Møt opp i god tid. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.
Endringer i oppsettet kan skje med kort frist.

Se også: Kampvertens rolle
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Furusjøen Rundt-løpet 2023

Vaktliste - frivillige Furusjøen Rundt-løpet 2023 (pdf) - foreløpig, pr. 31.08.2023

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets tredje store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Utstyr som frivilligvest, radioer m.m. leveres ut på stadion løpsdagen. For de som er på matstasjoner, så sendes utstyret med.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Endringer må påregnes.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får rabattkort på Gammelbua

Furusjøen Rundt-rittet 2023

Vaktliste - frivillige Furusjøen Rundt-rittet 2023 (pdf) - pr. 07.07.2023

Endringer kan/vil skje!

Reserveliste som kan spørres (pdf) - pr. 23.06.2023

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets andre store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes i klubbhuset jfr. vaktoppsettet.
Frivillige på matstasjoner/teknisk/sekretariat får sitt utstyr på post.
Innlevering av utstyr gjøres uka etter rittet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Furusjøen Rundt-rennet 2023

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets første store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes fra mandag 13. februar til fredag 17. februar i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken.
Utstyret sendes med ut til matstasjoner, sekretariat og servering, så de trengs ikke å hentes ut i forkant.
Innlevering av utstyr gjøres uka etter rennet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista;

Frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2023 (pdf).

Reserveliste frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2023 (pdf).

Sist endret 16.02.2023
Endringer må påregnes
.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Lue fra Sport 1, buff fra FR, rabattkort på Gammelbua og tåvarmere.

Kiosk- og kampvert 2022

Se oversikt: Kiosk og kampvert høstsesongen 2022 (pdf) - endringer i terminlisten kan komme

På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene.
Møt opp i god tid. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.
Endringer i oppsettet kan skje med kort frist.

Se også: Kampvertens rolle
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Furusjøen Rundt-løpet 2022

Vaktliste - frivillige Furusjøen Rundt-løpet 2022 (pdf)

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets tredje store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Utstyr som frivilligvest, radioer m.m. leveres ut på stadion løpsdagen. For de som er på matstasjoner, så sendes utstyret med.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Endringer må påregnes.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får rabattkort på Gammelbua

Furusjøen Rundt-rittet 2022

Vaktliste - frivillige Furusjøen Rundt-rittet 2022 (pdf) - oppdatert 08.07.2022

Endringer kan/vil skje!

Reserveliste som kan spørres (pdf) 

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets andre store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken jfr. vaktoppsettet.
Frivillige på matstasjoner får sitt utstyr på matstasjonen.
Innlevering av utstyr gjøres uka etter rittet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Dersom du må bytte, så har vi utarbeidet en "reserveliste" med personer du kan spørre.
Om du bytter, så gi beskjed til Kvam IL hvem du har byttet med, da vi må ha riktig oppmøteliste.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får rabattkort på Gammelbua.
Frivilligeservering på stadion, men ta gjerne med niste!

Furusjøen Rundt-rennet 2022

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets første store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes fra mandag 14. februar til fredag 18. februar i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken. Innlevering av utstyr gjøres uka etter rennet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista;

Frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2022 (pdf). 

Reserveliste frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2022 (pdf). 

Oppsettet har noen mangler pr. i dag, og endringer må påregnes.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Lue fra Sport 1, buff fra FR, rabattkort på Gammelbua og tåvarmere.

Kiosk- og kampvert 2021

Se oversikt: Kiosk- og kampvert høstsesongen 2021 (pdf).

Kiosk er tilbake i høstsesongen. På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene.
Møt opp i god tid. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.
Grunnet "Covid-19" kan det bli endringer i oppsettet med kort frist.

Se også: Kampvertens rolle 2021
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Furusjøen Rundt-løpet 2021

Grunnet Covid-19 er det endringer i forhold til tidligere år.

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets andre store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Utstyr som frivilligvest, radioer m.m. leveres ut på stadion løpsdagen. For de som er på matstasjoner, så sendes utstyret med.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista;

Frivillige Furusjøen Rundt-løpet 2021 (pdf)

Endringer må påregnes.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får rabattkort på Gammelbua

Furusjøen Rundt-rittet 2021

Grunnet Covid-19 kan det bli endringer .

Rittet er nå godkjent for å gjennomføre med 2 kohorter med maksimalt 200 ryttere i hver kohort.

  • Kohort 1 blir Furusjøen Rundt-rittet 70 km
  • Kohort 2 blir distansene 57 og 73 km som også inngår i NM.

Vaktliste - frivillige Furusjøen Rundt-rittet 2021 (pdf) - oppdatert 09.07.2021 kl 19.35

Reserveliste Frivillige FR-rittet 2021 (pdf)

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets første store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken jfr. vaktoppsettet.
Frivillige på matstasjoner får sitt utstyr på matstasjonen.
Innlevering av utstyr gjøres uka etter rittet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Dersom du må bytte, så har vi utarbeidet en "reserveliste" med personer som var satt opp på steder som nå utgår.
Om du bytter, så gi beskjed til Kvam IL hvem du har byttet med, da vi må ha riktig oppmøteliste jfr. eventuell smittesporing.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Buff fra FR, rabattkort på Gammelbua og evt. smittevernsutstyr.
Ta med niste! Kiosk og frivilligeservering er blant de områdene vi har måtte kutte ut i sommer.

Furusjøen Rundt-rennet 2021

Grunnet Covid-19 blir det endringer i forhold til tidligere år.

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets første store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest, radioer m.m. kan hentes fra mandag 1. mars til fredag 5. mars i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken. Innlevering av utstyr gjøres uka etter rennet.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista;

Frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2021 (pdf).

Oppsettet har noen mangler pr. i dag, og endringer må påregnes.

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Lue fra Sport 1, buff fra FR, rabattkort på Gammelbua, munnbind og tåvarmere.

Kiosk- og kampvert Høst 2020

Se oversikt: Kiosk og kampvert 2020 (pdf).

Kiosk utgår høsten 2020 grunnet "korona". På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene som kampvert. Møt opp i god tid. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.

Se også: Kampvertens rolle 2020 yngres avdeling.
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Furusjøen Rundt Rennet 2020

Kvam IL ønsker små og store hjertelig velkommen til årets første store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.
Uthenting av utstyr som frivilligvest (leveres etter endt oppdrag), radioer m.m. kan hentes fra mandag 10. februar i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista;

Frivillige Furusjøen Rundt-rennet 2020 (pdf).

Se forøvrig informasjon her. Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Lue fra Sport 1, buff fra FR, rabattkort på Gammelbua og tåvarmere.

Furusjøen Rundt Løpet 2019

Velkommen til årets siste store dugnadinnsats til inntekt for Kvam IL.

Uthenting av frivilligvest, radioer m.m. fra torsdag 5. september i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken. For matstasjoner: Radio/vester blir sendt med ut til hver matstasjon.

Frivillige FR-løpet 2019 (pdf)

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista. Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista. Man er selv ansvarlig for å skaffe seg stedfortreder og varsle via e-post eller sms tlf 909 49 647/907 78 999.

Kioskvert Fotball Høst 2019

Se oversikt: Kiosk- og kampverter Høsten 2019 (pdf).

Kiosken bemannes av foresatte til spillere og er åpen under kampen(e). På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene under kioskvakt og som kampvert. Møt opp i god tid og klargjør kiosk. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.

Husk å låse døra ved utesalg. Se også: informasjon om kampvert for yngres lag.
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Furusjøen Rundt Rittet 2019

Jubileumssesongen til Kvam IL fortsetter og ønsker små og store hjertelig velkommen til årets andre store dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL.

Det ble gjennomført Kick-Off i Kvam Bygdahus torsdag 27. juni hvor det ble informert om rittet og delt ut utstyr.
Utstyr blir delt ut fra klubbkontoret gjennom hele uka før rittet, samt at uavhentet frivilligutstyr til matstasjonsbemanning blir sendt med når matstasjonsutstyret kjøres ut.
Man er selv ansvarlig for å skaffe stedfortreder, og melde endringen til Kvam IL.
Det er fortsatt ledige plasser for den som vil delta som frivillig, så ta gjerne kontakt! Kvam IL takker på forhånd alle som stiller opp!
Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista (tips bruk ctrl+F for å søke);

Frivillige Furusjøen Rundt-rittet 2019 (pdf).

Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista
Alle frivillige får: Genser (over 18 år), t-skjorte (under 18 år), drikkebong til bruk i Kvamshallen på kvelden, frivilligmat på stadion gjennom dagen, rabatt til bruk på Gammelbua (Ødegaarden Bakeri, Kvam).

Endringer vil skje i dagene fram mot rittet, så følg med på vår hjemmeside kvamil.no og furusjoenrundt.no. Vi ønsker alle lykke til med arrangementet.

Kioskvert Fotball Vår 2019

I yngres/aldersbestemte avdeling bemannes kiosken av foresatte til spillerne og er åpen under kampen.

Under finner du oversikt over kioskbemanning for vårsesongen. På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene under en kioskvakt. Møt opp i god tid for å klargjøre kiosk. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.

Kiosk- og kampvert, Vår 2019 fotball (pdf)

Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.
Dersom dere ønsker å følge kampene til ungene så er det mulig å ta med kioskvarer og selge ved banen. Det står en tralle i kiosken som kan brukes.
Husk å låse døra ved utesalg. Se også: informasjon om kampvert for yngres lag.

Furusjøen Rundt Rennet 2019

Se oversikt: Kiosk- og kampverter Høsten 2019 (pdf).

Kiosken bemannes av foresatte til spillere og er åpen under kampen(e). På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene under kioskvakt og som kampvert. Møt opp i god tid og klargjør kiosk. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.

Husk å låse døra ved utesalg. Se også: informasjon om kampvert for yngres lag.
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.

Furusjøen Rundt Løpet 2018

Velkommen til årets siste store dugnadinnsats til inntekt for Kvam IL. Uthenting av frivilligvest, radioer m.m. fra torsdag 30. august i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken.

For alle matstasjoner: Radio/vester blir sendt med ut til hver matstasjon.

Frivillige FR-løpet 2018 (pdf)
Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista. Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista. Man er selv ansvarlig for å skaffe seg stedfortreder og varsle via e-post eller sms tlf 909 49 647/907 78 999. Se også nyhetsartikkelen: Frivilligoppsett Furusjøen Rundt-løpet

Kioskvert Fotball Høst 2018

Under finner du oversikt over kioskbemanning for høstsesongen. Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder. Fotballgruppa innfører også fra 2018-sesongen kampvert for yngres lag.

Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig. For mer info, se Kiosk- og kampverter høsten 2018

Kiosk- og kampvert, Høst 2018 fotball (pdf)

Furusjøen Rundt Rittet 2018

Dugnadsliste: Frivillige FR-rittet 2018 (pdf)

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.
Endringer kan forekomme, så viktig at man sjekker listen før arrangementet og dugnaden starter. Se også: Dugnadsoversikt til Furusjøen Rundt-rittet

Uthenting av frivilligvest, radioer m.m. fra onsdag før rittdagen i Dalbo/kontorbygget v/idrettsparken. For alle matstasjoner: Radio/vester blir sendt med ut til hver matstasjon. Man er selv ansvarlig for å skaffe seg stedfortreder og varsle oss. Ta gjerne kontakt om DU ønsker å bidra.

Vaktliste A-kamper 2018

Kioskvakt Fotball Vår 2018

I yngres/aldersbestemte avdeling bemannes kiosken av foresatte til spillerne og er åpen under kampen, mens det er satt opp egen kioskbemanning til seniorkampene. Under finner du oversikt over kioskbemanning for vårsesongen. På tavla inne i kiosken er det slått opp arbeidsoppgavene under en kioskvakt. Møt opp i god tid for å klargjøre kiosk. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.

Kiosk- og kampvert, Vår 2018 fotball (pdf)

Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.
Dersom dere ønsker å følge kampene til ungene så er det mulig å ta med kioskvarer og selge ved banen. Det står en tralle i kiosken som kan brukes.
Husk å låse døra ved utesalg. Kvam IL Fotball innfører også fra 2018-sesongen kampvert for yngres lag, noe som har vært på senior i flere år.

Furusjøen Rundt Rennet 2018

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.

Frivillige rennet 2018.pdf

Uthenting av utstyr til frivillige skjer på Dalbo fra onsdag 14. februar. De som ikke rekker innom kan hente på stadion renndagen.
Utstyr til til de frivillige blir:
Lue (Sparebank 1) - Tåvarmere til sko -Gratis inngang på Afterski (Sinclair Pub, over 20 år) - Vest (leveres inn etter vakt).
Det blir egen servering til de frivillige i eget oppvarmet frivilligtelt på stadion - smør gjerne med matpakke.

Furusjøen Rundt Løpet 2017

Frivillige FR-løpet 2017 (pdf) (Opplastet/oppdatert 30.08.2017)

Velkommen til årets siste store dugnadinnsats til inntekt for Kvam IL. Kvam IL har ingen treningsavgift for sine medlemmer under 18 år, det er erstattet med dugnadsinnsats for gjennomføring av Furusjøen Rundt-tripplen. Uthenting av frivilligvest, radioer m.m. fra torsdag 31. august i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken.
For alle matstasjoner: Radio/vester blir sendt med ut til hver matstasjon.

Alle frivillige på Furusjøen Rundt-løpet kan få kjøpt billett til Byfesten Vinstra til halv pris; dvs. kr. 100,- pr. person (kontant). Må kjøpes ved uthenting av frivilligutstyr.

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista. Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista. Man er selv ansvarlig for å skaffe seg stedfortreder og varsle til Anette via e-post eller sms tlf 909

Kioskvakt Fotball Høst 2017

Under finner du oversikt over kioskbemanning for høstsesongen 2017 i de aldersbestemte avdelingene.

Kiosken er åpen når kampene spilles, og kun foresatte til de som deltar på disse kampene er satt opp.
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.
Møt opp i god tid for å klargjøre kiosk. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.
Om kamper flyttes, så følger din kioskvakt selvsagt den oppsatte kampen.

Kioskbetjening høst 2017 Fotball.

Furusjøen Rundt Rittet 2017

Vaktliste over sommerens store frivillig innsats til inntekt for Kvam IL er nå klar:

Furusjøen Rundt-rittet 2017 (oppdatert 21.07.2017)

Vær oppmerksom på at du kan være oppført på flere oppgaver, så sjekk hele lista.
Frivilligoversikten er ikke endelig klar, slik at oppgaver/tidspunkt kan endre seg de kommende ukene.

Uthenting av frivilligvest, radioer m.m. fra onsdag 19.juli i Dalbo/kontorbygget v/idrettsparken.
For alle matstasjoner:
 Radio/vester blir sendt med ut til hver matstasjon.

Man er selv ansvarlig for å skaffe seg stedfortreder og varsle til via e-post eller sms tlf 909 49 647.
Ta gjerne kontakt om DU ønsker å bidra.

Kioskvakt Fotball Vår 2017

Under finner du oversikt over kioskbemanning for vårsesongen 2017 i de aldersbestemte avdelingene.

Kiosken er åpen når kampene spilles, og kun foresatte til de som deltar på disse kampene er satt opp.
Dersom du er forhindret i å møte på oppsatt vakt, ber vi om at du bytter med noen andre foreldre på laget, eventuelt skaffer stedfortreder.
Møt opp i god tid for å klargjøre kiosk. Det må være minst 1 voksen (over 18 år) som ansvarlig.
Om kamper flyttes, så følger din kioskvakt selvsagt den oppsatte kampen.
Kioskbetjening Vår 2017 Fotball.pdf

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Bronsesponsor

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Kvam Idrettslag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram