Nyheter fra Kvam idrettslag

Ferieavvikling

18.07.2019

Ferie avvikles for daglig leder og arrangementsleder i Kvam IL/Furusjøen Rundt.

Mellom Furusjøen Rundt-rittet og -løpet avvikles det ferie i administrasjonen.
Daglig leder, Ole-Petter Brendstuen og arrangementsleder, Anette Nyheim Lunde avvikler ferie i uke 30-32.
Foto: Jo Røssummoen
(c) Kvam idrettslag