Nyheter fra Kvam idrettslag

Medlemskontingent 2019

27.03.2019

Uendret pris for medlemskap i Kvam IL

Kvam IL har i dag sendt ut sms vedrørende årets kontingent.

Årsmøtet i Kvam IL vedtok uendret sats for årets kontingent, kr 100,- pr. medlem. Den samme minimumssatsen er også vedtatt for 2020.

Vi håper mange vil fornye sitt medlemskap, og ønsker nye medlemmer velkommen.
I 2018 ble 670 personer registrert som medlemmer av idrettslaget.

Mer om medlemskap finner du her.

(c) Kvam idrettslag