Nyheter fra Kvam idrettslag

Frivilligoppsett til Furusjøen Rundt-løpet

15.08.2018

Lørdag 1. september - årets siste store fellesdugnad for Kvam IL

Velkommen til årets siste store felles dugnadsinnsats til inntekt for Kvam IL. 

Det er satt opp gjøremålsliste for de ulike arbeidsoppgavene slik at det skal bli enkelt å komme i gang med arbeidet når vakta starter. 

Gjør oppmerksom på at en person kan inneha flere arbeidsoppgaver, så se over hele listen! 
Man er selv ansvarlig for å skaffe stedfortreder, og melde inn endringen til Kvam IL/Furusjøen Rundt. 

Uthenting av frivilligvest, radioer m.m. fra torsdag 30. august i Dalbo/kontorbygget v/Idrettsparken. For alle matstasjoner: Radio/vester blir sendt med ut til hver matstasjon. 

Der det står Tilpasses under oppmøtetid, må de enkelte kontakte sin "Overordnede" for å samordne tidspunkt. Dersom du har spørsmål til oppgaven din, så ta også kontakt med din "Overordnede" i lista. 

Frivillige får servering hos Saniteten i serveringsteltet: Tomatsuppe, pølse, vafler, kaffe og saft. Evt. min.vann og kioskvarer må kjøpes.


Byfesten Vinstra

Også i år er Furusjøen Rundt-løpet i samme helg som Byfesten Vinstra. På lørdagskvelden, etter at vi har gjennomført løpet, vil det være konserter på Vinstra med bl.a. Admiral P, Sinsenfist og Statut. Inne i Vinstrahallen blir det også god anledning til å slå seg løs på dansegulvet. 

Inngangsbillett til Byfesten kan kjøpes ved uthenting av frivilligutstyr for halv pris; Kr. 125,-, evt. i sekretariatet på løpsdagen. Gjelder kun for de frivillige. Alle under 18 år er gratis.

 

Det er fortsatt ledige plasser for den som vil delta som frivillig. Kvam IL har ingen treningsavgift for sine medlemmer under 22 år (ble økt fra 18 til 22 år i 2018), og tar heller ikke på seg dugnad som tidligere med varetelling m.m. 

Det er erstattet med dugnadsinnsats for gjennomføring av Furusjøen Rundt-trippelen som er en viktig inntektskilde for Kvam IL, og deres medlemmer. De siste årene har dugnadsinnsatsen og arbeidet med arrangementet gitt tilbake i underkant av en halv million kroner årlig til idrettslagets aktiviteter.


(c) Kvam idrettslag