Nyheter fra Kvam idrettslag

Kvam Idrettspark - parkering på utsiden

13.09.2017

Kvam IL ønsker å unngå motorisert ferdsel i Kvam Idrettspark

Kvam IL anmoder om at alle parkerer på utsiden av Idrettsparken ved treninger, kamper og øvrige arrangementer.
Dette som et forebyggende tiltak for å unngå skader og ulykker.
Det er stor aktivitet i parken med mange barn, slik at parkeringsplassene på utsiden kan benyttes.

Med vennlig hilsen
Kvam IL

(c) Kvam idrettslag